Forskningsprosjekt


Samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem

Vitenskapelig tittel:
Samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem - innføring av felles prosedyre for utredning av pasienter med hensyn på demens, funksjonsnivå, nevropsykiatriske symptomer, livskvalitet, bruk av tvang og bruk av medikamenter.

Prosjektbeskrivelse:
Alderspsykiatri og geriatri er blant områdene der flest pasienter med somatiske og psykiske lidelser utredes og behandles utenfor spesialisthelsetjenesten. I dette prosjektet presenteres en modell for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helseinstitusjoner. Spesialutdannede prosjektsykepleiere skal ha regelmessig kontakt med sykehjemmene. I sykehjemmet opprettes en intern prosjektgruppe. Sykepleiekontakter vil være prosjektsykepleiernes faste samarbeidspartnere, og prosjektsykepleierne veiledes av alderspsykiater, som også tilbyr veiledning og opplæring for sykehjemsleger. Formålet med prosjektet er å utvikle og evaluere modellen, samt å bedre undersøkelse og behandling av pasienter i sykehjem. Data som samles inn vil gi kunnskap om demens, nevropsykiatriske symptomer, medikamentbruk, sykelighet og mortalitet blant sykehjemspasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1907 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Geir Selbæk
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst