Forskningsprosjekt


Redox-status ved hypertensiv nyresykdom

Vitenskapelig tittel:
Redox status in hypertensive kidney disease – a pilot study

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien vil vi kartlegge redox-status hos pasienter med blodtrykkskade i nyrene. Det blir en case-control studie. Det er blitt publisert en rekke data som tyder på at en ubalansert redox-status (oksidativt stress) kan påvirke selve sykdomsutviklingen ved flere nyresykdommer. Denne redox-studien er en tverrsnittstudie der en gruppe pasienter med hypertensiv nyresykdom blir sammenliknet med friske kontrollpersoner. Dette blir en mindre pilotstudie som vil danne et utgangspunkt for design av en senere større studie. I pilotstudien vil vi bruke utelukkende biologisk materiale som allerede er donert til biobank i Stavanger. Vi tenker analyse flere kjente redox-parametre i plasma og vev slik som oksiderte proteiner (AOPP), oksiderte lipider (MDA) og oksidert RNA (8-OHG). Vi vil også analysere aktiviteten av ulike redox relaterte enzymer ut fra nivåene av mRNA i nyrebiopsiene. Vi vil relatere redox-status i forhold til parametre for inflammasjon og fibrose både i vev og plasma.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/61 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 02.03.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Terje Apeland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Foreløpig kun egne forskningsmidler.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Generell forskningsbiobank; Nefrologisk forskning i Stavanger
Behandlet i REK
DatoREK
31.01.2018 REK vest