Forskningsprosjekt


energiforbruk ved gange på tredemølle og ergometersykkel for personer med innkomplett ryggmargsskade

Vitenskapelig tittel:
Energetic and cardiovascular responses to treadmill walking and cycle ergometer exercise in patients with an incomplete spinal cord injury

Prosjektbeskrivelse:
Forekomsten av inkomplette ryggmargsskader (RMS) er økende, men lite er i følge søker kjent om energiforbruk under fysisk aktivitet hos denne pasientgruppen. På grunn av balanseproblemer er det ofte vanskelig for personer med en inkomplett RMS å finne treningsmetoder som gir optimalt treningsutbytte. For å kunne gi gode treningsanbefalinger til disse pasientene trenger man kunnskap om energikravet under sykling og gange, på submaksimal og maksimal intensitet. Formålet med prosjektet er å se på energikravet og den kardiovaskulære responsen ved gange på tredemølle og sykling på ergometersykkel, og sammenligne dette med et utvalg av friske personer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1916 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 01.01.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Matthijs Wouda
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst