Forskningsprosjekt


Biomarkører i saliva og børsteprøver ved orale lidelser

Vitenskapelig tittel:
Diagnostic biomarkers in saliva and brush tissues related to oral lesions associated with Sudanese snuff (Toombak) dipping

Prosjektbeskrivelse:
Tannleger er ofte de første som oppdager patologiske tilstander i munnhulen. I Sudan er bruken av toombak (Sudanesisk snus) årsak til slimhinnelidelser, først og fremst oral cancer som er en av de mest utbredte kreftformer i Sudan. Det daglige nikotinbehovet ved toombak-avhengighet tilsvarer 60 sigaretter. Forekomsten av kreftfremkallende stoffer er mellom 20 til 100 ganger høyre i toombak sammenlignet med Skandinavisk snus. Sigarettrøyking er en etablert risikofaktor for utvikling av periodontal sykdom, med tannløsning som utfall. Sammenhengen mellom toombak-bruk og periodontal sykdom er ikke klarlagt. I dette prosjektet skal det gjennomføres orale undersøkelser og registreringer samt samles saliva og børsteprøver fra toombakbrukere og kontroller som ikke bruker toombak. Saliva og børsteprøver skal undersøkes for diagnostiske biomarkører. En ønsker å vurdere om disse kan ha betydning for identifisering av individer med risiko for utvikling av munnhulekreft og om det kan være sammenheng mellom periodontal sykdom og toombak-bruk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/263 Prosjektstart: 01.06.2009 Prosjektslutt: 31.07.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Daniela Elena Costea
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Odontologi, Nivå: Master / PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK vest
18.08.2016 REK vest