Forskningsprosjekt


TID i hjemmetjenesten

Vitenskapelig tittel:
The TIME -Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and treatment of neuropsychiatric symptoms – for continuity of care in home care services

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Til sammen 30-40 000 hjemmeboende personer med demens i Norge får tjenester fra kommunen, som ytes fra forskjellige aktører som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter og fastlege. Det er lite forskning på hvordan pårørende opplever denne tjenesten. Dette forskningsprosjektet er en del av et større prosjekt som også skal undersøkepersonalets og pasientenes erfaring med organisering av hjemmetjenester gjennom kvalitative studier. I den kvalitative delen av forskningsprosjektet vil 16 pårørende til personer med demens som får hjemmetjenester delta. (pårørende med begge kjønn, og en variasjon i alder og i hvilken relasjon de har til pasienten med demens). Deltakere fra både store og små kommuner vil inkluderes. I tillegg skal en tverrfaglig veiledningsmodell (TID modellen) innføres i hjemmetjenesten, og effekten av modellen samt gjennomførbarheten av å innføre modellen skal undersøkes. De kvalitative intervjuene vil også favne endring i hjemmetjenesten etter innføring av TID modellen. TID intervensjonen består av 2 timer undervisning om demens og 3 timer undervisning om TID. I de 5 intervensjonskommunene vil staben få manual og tilgang til websiden. Avdelingsleder(sykepleier) skal delta, samt 3 i hver kommune som vil være ansvarlige for å gjennomføre intervensjonen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/758 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.07.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Innlandet finansierer prosjektet, gjennom Ph.d. midler for kandidaten og driftsmidler.

Kommuner som deltar i studien bidrar med ressurser innenfor sitt budsjett.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/helsefag, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst