Forskningsprosjekt


Kan tillegg av dynamisk fotografering av humane embryo forbedre utvelgelsen av hvilke embryo som har størst sannsynlighet for å oppnå graviditet ved IVF?

Vitenskapelig tittel:
Kan tillegg av "time-lapse" fotografering av humane embryo forbedre utvelgelsen av hvilke embryo som har størst sjanse til å oppnå graviditet ved IVF behandling sammenlignet med konvensjonell embryo-vurdering?

Prosjektbeskrivelse:
Å følge humane embryo med "time-lapse" fotografering i forbindelse med IVF behandling har vært utført i mange år, men pga vesentlige forbedringer av denne teknikken er metoden blir mer vanlig å benytte særlig de siste par årene. Det er likevel en usikkerhet om hvordan "time-lapse" kriterier skal benyttes i forbindelse med utvelgelse av det embryo som skal tilbakeføres. Det behøves derfor en prospektiv randomisert studie som kan klargjøre dette. Per idag foreligger det bare få publiserte randomiserte studier innen dette området. Studiene fokuserer også oftest på dag 3 tilbakesettinger av embryo i stedet for dag 5 som planlegges i denne studien. I de studiene som har påvist en fordel med time-lapse teknikken, er det usikkert om det er time-lapse tekniken per se som øker sannsynligheten til graviditet eller dyrkning av embryo i et lukket system.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/126 Prosjektstart: 15.01.2018 Prosjektslutt: 15.01.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Nan Birgitte Oldereid
Forskningsansvarlig(e):  IVF-Klinikken Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskerne er ansatt ved klinikken. Ingen av forskerne har økonomisk vinning av studien.Studien genomføres som et samarbeid mellom Vitrolife AB slik at de deltagende klinikker får dyrkningsmedier og dyrkningsskåler til de parene som deltar i studien.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst