Generell forskningsbiobank


S-09374 Humant papillomavirus og risiko for hudkreft

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med forskningsbiobanken er å studere sammenhengen mellom hudkreft og humant papillomavirus (HPV).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/173

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Hilde Langseth
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret


Behandlet i REK
DatoREK