Forskningsprosjekt


Opplevd helse og livskvalitet etter arbeidsulykke

Vitenskapelig tittel:
Hvordan opplever mennesker som har vært utsatt for en arbeidsulykke at denne ulykken har påvirket livet deres i etterkant ?

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studiet er å belyse hvordan personer som har opplevd en arbeidsulykke opplever sin helse og livskvalitet i etterkant av ulykken. Problemstillingen: Hvordan opplever mennesker som har vært utsatt for en arbeidsulykke at denne ulykken har påvirket livet deres i etterkant ? Hovedfokus vil være på psykisk helse. Studien har et kvalitativt design med bruk av individuelle, semistrukturerte intervju av personer som har opplevd en arbeidsulykke.Data vil analyseres ved hjelp av tekstkondensering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2441 Prosjektstart: 13.11.2017 Prosjektslutt: 20.06.2018

Prosjektleder: Berit Johannessen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

selvfinansiering- studentprosjektForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: master i klinisk helsevitenskap, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK