Forskningsprosjekt


Effekten av pasientopplæring for pasienter med ADHD

Vitenskapelig tittel:
The effects of a peer co-led educational group intervention for adults with Attention-Deficit Hyperactivity/Impulsivity Disorder

Prosjektbeskrivelse:
Opplæringskurs som ledes i samarbeid med brukerrepresentant er lovpålagte tiltak i psykisk helsevern, en av de fire hovedoppgavene ved landets helseforetak (spesialisthelsetjenesteloven §3.8). Til tross for dette er det mangel på effektstudier hvor brukerrepresentanter er ko-terapeuter. Hensikten med denne studien er derfor å evaluere et opplæringstiltak til pasienter med ADHD på Tiller DPS. Opplæringstiltak ble utviklet i samarbeid med brukerrepresentanter og har som mål å gi pasientene informasjon om ADHD, om tilgjengelige behandlingsmuligheter og mestringsmuligheter. Denne pilotstudien har som mål å undersøke kortidseffekten av opplæringstiltaket i en randomiserte kontrollerte studie hvor sammenligningsgruppen får dette tilbudet etter ventetid. Effektene av å gi et slikt pasientopplæringstiltak måles med spørreskjema (på pasientenes tilfredshet med tilbudet, deres opplevelse av nytte, pasientaktivering, symptomendringer) og ved bruk av helsetjenester.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2405 Prosjektstart: 15.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mariela Loreto Lara Cabrera
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Tiller DPS finansierer prosjektet. Brukerstyrt senter Vårres dekker utgifter til lønn av brukerrepresentaner. Prosjektet støttes også av ADHD-forskningsgruppe for voksne innen psykisk helsevern.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst