Forskningsprosjekt


Blodproppløsende medisin ved akutt hjerneinfarkt

Vitenskapelig tittel:
The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial Extension - NOR-TESTex Clinical use of Tenecteplase in Acute Ischaemic Stroke

Prosjektbeskrivelse:
I NOR-TESTex forskningsprosjektet vil prosjektgruppen vise at tenecteplase er trygt i en større gruppe pasienter og at tenecteplase derfor kan erstatte dagens behandling. METODE: Åpen observasjonsstudie hvor alle pasienter med hjerneinfarkt < 4,5 timer etter sykdomsstart får tenecteplase. Resultatene sammenliknes med de fra NOR-TEST. Prosjektet er et samarbeid mellom nevrologiske avdelinger i Norge og vil inkludere 1000 pasienter i løpet av 3 år. MÅL: Det overordnete målet for prosjektet er å bidra til en tryggere og kanskje mer effektiv akuttbehandling enn hva man har å tilby i dag.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/2499 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Lars Thomassen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er rent akademisk og har ingen ekstern finansiering.

Bergen Stroke Research Group bidrar med lønn til forskningssykepleier i 20% stilling i styringssenteret (Haukeland US).
Bergen Stroke Research group bidrar med en meget stor andel ubetalt fritidsarbeid under utvikling og gjennomføring av studien. Styringskomiteen, sikkerhetskomiteen og statistisk støtte arbeider også ubetalt for studien.

Medikamentutgifter belastes det enkelte studiesenter. 

Monitorering av studien belastes det enkelte studiesenter. Monitoreringsavtaler er ennå ikke inngått.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2018 REK vest
07.03.2018 REK vest
12.04.2018 REK vest
30.05.2018 REK vest
30.05.2018 REK vest
30.05.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest