Forskningsprosjekt


Behandling av komplisert divertikulitt, Skandinavisk divertikulitt studie (SCANDIV II)

Vitenskapelig tittel:
Scandinavian Diverticulitis Trial SCANDIV II Treatment of acute complicated diverticulitis: a prospective observational study

Prosjektbeskrivelse:
Divertikulitt er en betennelse i utposninger av tykktarmen som vanligvis går over uten behandling. Dersom det oppstår komplikasjoner (komplisert divertikulitt) som perforasjon (hull på tarmen) eller en pussansamling (verkebyll) kreves det vanligvis antibiotikabehandling. I enkelte tilfeller må pusset tømmes gjennom en plastslange som legges inn av røntgenlege og i andre tilfeller kreves det operasjon. Tradisjonelt har man en konservativ holdning i de skandinaviske landene og behandler pasienter uten operasjon så langt det er mulig. Dette står i kontrast til behandlingsprinsippene i andre land der man i hovedsak opererer disse pasientene enten akutt eller i en rolig fase. Hovedmålet med studien er en prospektiv kartlegging behandlingsprinsippene for komplisert divertikulitt i skandinaviske land. Videre skal studien gi svar på hvor høy andel av konservativ behandlede pasienter får behandlingssvikt og kartlegge livskvaliteten både hos konservativt og operativt behandlede pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2409 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Johannes Kurt Schultz
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det e plan å søke midler fra Helse Sørøst og det er søkt midler for finansering av stipendiat i Sverige.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Kolorektal kirurgi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst