Forskningsprosjekt


Kan bruken av bredspektrede antibiotika på norske barn innlagt i sykehus reduseres?

Vitenskapelig tittel:
Use of broad spectrum antibiotics in hospitalized children in a low resistant country: targeting potential for reduction

Prosjektbeskrivelse:
Økende bruk av antibiotika (og spesielt bedspektret antiboitka) er med på å fremme antibiotikaresistens, og norske barn bruker mye antibiotika. Vi ønsker å kartlegge om det er potensial for en reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika på norske barn innlagt i sykehus. Dette vil vi gjøre gjennom å analysere egenskaper til bakterier funnet i kroppsvæskene til norske barn de siste 5 år. I tillegg vil vi analysere bruken av bedsprektrede antibiotika for ulike indikasjoner fra en registrering som består av data fra 8 enkeltdagsregistreringer fordelt i tidsrommet 2015-2017 der de fleste sykehus i Norge har deltatt. Bruken av bredspektrede antibiotika vil bli vurdert opp mot tilgjengelige norske retninglinjer samt egenskapene vi finner hos bakteriene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2373 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Christian Magnus Thaulow
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Deler av prosjektet finansieres av Barneavdelingen, Ålesund sykehus, samt forskningsseksjonen i Helse Møre og Romsdal. Diverse andre søknader om finansiering er sendt og er under behandling.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2018 REK midt
05.06.2019 REK midt