Forskningsprosjekt


Fra Fontenehus til arbeidsliv - fører aktivt Fontenehusmedlemskap til økt arbeidslivsdeltakelse?

Vitenskapelig tittel:
Employment outcome and cost-effectiveness of the Clubhouse model

Prosjektbeskrivelse:
Fontenehus tilbyr en modell for arbeidsrettet rehabilitering og tiltak for personer med langvarige psykiske helseproblemer som er basert på at medlemmer selv bidrar i drift av eget rehabiliteringstilbud, blir del av et arbeidsrettet sosialt fellesskap og støtter andre medlemmer ut i arbeid og utdanning. I motsetning til ordinær oppfølging fra NAV og helsetjenestene er det ingen tidsbegrensning knyttet til Fontenehusmedlemskap. Både norsk og internasjonal forskning peker på at tidsubegrenset oppfølging er en viktig faktor for at denne gruppen skal lykkes i å være i arbeid over tid. I dennestudien ønsker vi å undersøke effekten av Fontenehusmodellen på arbeidslivsdeltakelse. Vi vil benytte et kvasieksperimentelt design med en kontrollgruppe som trekkes fra Norsk Pasientregister. Det vil også gjøres en helseøkonomisk evaluering med arbeid som effektmål.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/116 Prosjektstart: 12.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: June Ullevoldsæter Lystad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Helsedirektoratet (14/1122; se vedlagt tildelingsbrev)Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2018 REK sør-øst