Forskningsprosjekt


Forskjeller i medisinomsetning, effekt av behandling og bivirkninger hos barn og unge voksne med blod- og lymfeknutekreft

Vitenskapelig tittel:
Clinical significance of variations in drug disposition – Impact on efficacy and toxicity in malignant hematological cancers -

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med samme kreftsykdom som mottar samme behandling varierer med hensyn til behandlingseffekt og utvikling av bivirkninger. Formålet med studien er å kartlegge årsaker til behandlingssvikt og alvorlige bivirkninger hos barn og unge voksne med blodkreft og lymfeknutekreft som utgjør 1/3 av kreftsykdommene i barnealderen. Kunnskap og behandling med kombinasjoner av cellegift har utviklet seg gjennom de siste 20 år slik at de fleste pasientene helbredes. Tilbakefall ses hos 10-40% avhengig av sykdom og mange utvikler livstruende bivirkninger under og etter behandlingen eller en ny kreftsykdom som følge av cellegiftbehandlingen. Forskningsprosjektet går ut på å undersøke om forskjell i omsetning av cellegift har avgjørende innflytelse på sjansen for helbredelse og utvikling av bivirkninger. Det aktuelle prosjekt er unikt, da flere cellegifter som anvendes i behandlingen undersøkes samtidig, samt at vi vil kortlegge den enkelte pasients risiko for bivirkninger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2675 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bendik Lund
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2010 REK midt
04.04.2014 REK midt
04.04.2014 REK midt
27.02.2015 REK midt
23.10.2015 REK midt
15.01.2019 REK midt