Forskningsprosjekt


Sykdomsforløp hos Pasienter med Alvorlig Idiopatisk Lungefibrose ved Oppstart Antifibrotisk Behandling

Vitenskapelig tittel:
Disease Progression Among Patients With Advanced IPF at Onset of Antifibrotic Therapy

Prosjektbeskrivelse:
Idiopatisk lungefibrose (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) er en sjelden og livstruende lungesykdom. Det finnes ikke kurativ behandling for IPF, men såkalt antifibrotisk behandling med nintedanib eller pirfenidon kan bremse sykdomsutvikling. Behandlingseffekten er dokumentert hos pasienter med moderat nedsatt lungefunksjon, men ikke hos pasienter med alvorlig nedsatt lungefunksjon ved oppstart. Likevel blir slike pasienter behandlet, tross kostnad på over 300000 kr/år og omfattende bivirkninger. Vår studie ser retrospektivt på pasienter som er registrert i et eksisterende kvalitetsregister for IPF og har fått antifibrotisk behandling. Hovedmålet er å sammenligne utvikling i lungefunksjon og risiko for død hos pasienter med lettere- og mer alvorlig nedsatt lungefunksjon ved oppstart behandling for IPF. Resultatene vil informere pasienter og behandlere om forventet forløp hos pasienter med alvorlig IPF som begynner med antifibrotisk behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1228 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 01.08.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Michael Durheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IPF Registeret eksisterer uavhengig av den aktuelle studien og er finansiert av interne midler fra Hjerte- Lunge- og Karklinikken, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet.

Studien (hovedsakelig frikjøpt tid til studiepersonell) finansieres av en "unrestricted grant" fra Boehringer Ingelheim. Avtale vedlegges.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst