Forskningsprosjekt


Delirium-dagen 2018 – En kartlegging av delirium i norske akuttmottak

Vitenskapelig tittel:
"World Delirium Awareness Day" 2018, en punktprevalensundersøkelse av delirium i et utvalg norske akuttmottak

Prosjektbeskrivelse:
Den vitenskapelige hensikten med prosjektet er å kartlegge forekomsten av delirium (akutt forvirring) i norske akuttmottak på "Delirium Day" 14.03.18 gjennom en punktprevalensundersøkelse. Vi vil også kartlegge undertyper av delirium og undersøke om pasiener med delirium innlegges i alle typer avdelinger (medisin, kirurgi, ortopedi og "andre"). Så langt vi vet er dette ikke gjort før i Norge. En annen hensikt er å rette fokus mot delirium i norske akuttmottak. Dette er viktig da delirium rammer ca 30 % av eldre innlagt i sykehus, er assosiert med økt dødelighet, økende kognitiv svikt og behov for sykehjem. Delirium er underdiagnostisert og behandlingen dermed ofte suboptimal. Leger som jobber med geriatri vil være til stede i norske akuttmottak denne dagen og gjøre en velutprøvd screeningtest for delirium (4AT) som består av å vurdere pasienten, lese innleggelsesskriv og gjøre to raske hukommelsestester. Det hele vil ta ca fem minutter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2420 Prosjektstart: 14.03.2018 Prosjektslutt: 14.03.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ingvild Saltvedt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Sluttmelding/publikasjon: Gjennomført i henhold til protokoll
Behandlet i REK
DatoREK
04.01.2018 REK nord
08.03.2018 REK nord
08.03.2018 REK nord
19.04.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord