Forskningsprosjekt


«SACRO»: En observasjonsstudie med tillegg av en randomiseringscohort som sammenligner operasjon og/eller strålebehandling (partikkelterapi) hos pasienter med primært kordom lokalisert i sakrum

Vitenskapelig tittel:
SAcral Chordoma: a Randomized & Observational study on surgery versus definitive radiation therapy in primary localized disease (SACRO)

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med sakralt kordom (kreft i korsbenet) får enten operativ behandling (evt. med konvensjonell strålebehandling) eller strålebehandling (partikkelterapi), men det er lite kunnskap om forskjellen i effekt og sikkerhet av behandlingene. Begge behandlingene er i dag betraktet som standard behandling av internasjonale fagmiljøer og tilbys norske pasienter med denne sjeldne sykdommen. Denne studiens hovedformål er å sammenlikne effekten av strålebehandling (partikkelterapi) med operativ behandling (en-bloc R0 resection) hos pasienter med primær sakralt kordom. Studien vil også sammenlikne sykdomsaktivitet, sikkerhet og livskvalitet for de to behandlingene. Formålet med studien er å få mer kunnskap om valg av den beste behandlingen for pasienter med sakralt kordom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/700 Prosjektstart: 01.05.2018 Prosjektslutt: 01.05.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Sverre Bruland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Italian Sarcoma Group i samarbeid med Chordoma Foundation har støttet utarbeidelsen av denne studien. Lokalt finnes det få finansieringskilder, men dette vurderes til å ha liten betydning da store deler av studien er ordinær behandling.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2018 REK nord