Forskningsprosjekt


Musikkterapi ved hjertesykdom

Vitenskapelig tittel:
Music Therapy as Procedural Support for Lead Extraction Procedures in Patients with Cardiovascular Implantable Electronic Devices

Prosjektbeskrivelse:
Studien vil undersøke om musikkterapi kan ha en gunstig effekt som støtteterapi ved operasjon med fjerning av infiserte eller ødelagte pacemakerledninger eller ledninger fra hjertestarter, fra innsiden av hjertet. Operasjonen utføres i lokalbedøvelse på våken pasient. Pasienten får smertestillende og beroligende medikamenter før og under operasjonen, men opplever likevel ofte smerte, angst og/eller stressreaksjoner under inngrepet. Musikkterapiintervensjonen består av individuelt tilrettelagt musikklytting og beroligende mestringsteknikker, med mål om å regulere stressresponser som virker inn på angst og smerteopplevelse. Det planlegges 68 deltagere likt fordelt i to grupper: 1) Intervensjonsgruppen vil få musikkterapi før, under og etter operasjon i tillegg til standard behandling. 2) Kontrollgruppen får kun standard behandling. Studiens primære forskningsspørsmål er om støtteterapi i form av musikkterapi reduserer pasientens opplevelse av smerte under operasjonsprosedyren.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/168 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av forskningsmidler fra Norges musikkhøgskole. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Musikkterapi, Nivå: PhD stipendiat
Behandlet i REK
DatoREK
01.02.2018 REK nord