Forskningsprosjekt


Beskrivelse av rehabiliteringsforløp for pasienter med hjerneslag i Oslo etter utskrivelse fra slagenheten på Ullevål sykehus.

Vitenskapelig tittel:
Beskrivelse av rehabiliteringsforløp for pasienter med hjerneslag i Oslo etter utskrivelse fra slagenheten på Ullevål sykehus

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Denne prospektive kvalitetssikringsstudien handler om rehabiliteringstilbudet for pasienter med hjerneslag innlagt på slagenheten ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Ullevål. Prosjektet skal kartlegge hvilke rehabiliteringsforløp pasienter med hjerneslag følger etter utskrivelse, med vekt på behov og faktisk rehabilitering. Videre skal en kartlegge pasientenes funksjonsnivå ved utskrivelse fra sykehus, fire uker og seks måneder etter utskrivelse. Rehabiliteringstilbudet kan være døgnkontinuerlig på institusjon og/eller hjemmebasert. Etter at de har samtykket til å delta, vil deltakeres funksjon vil kartlagt med hjelp av ulike tester. Det overordnede formålet med studien er at flest mulig pasienter skal få tilbud om rehabilitering til rett tid. Det søkes dispensasjon fra taushetsplikten for å finne aktuelle pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/155 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Therese Brovold
Forskningsansvarlig(e):  Helseetaten
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er  finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 100% stilling i 1 år med mulighet for forlengelse. (Se tildelingsbrev i vedlegg).Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Fysioterapi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2018 REK sør-øst