Generell forskningsbiobank


Toxoplasmosestudiens biobank

Prosjektbeskrivelse:
Studere svangerskapets mulige betydning for mor og barns framtidige helse
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2047

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Anne Eskild
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt Folkehelseinstitutt


Behandlet i REK
DatoREK
06.10.2010 REK sør-øst
06.10.2010 REK sør-øst