Forskningsprosjekt


Slagbehandling i et livsløpsperspektiv

Vitenskapelig tittel:
Slagbehandling i et livsløpsperspektiv

Prosjektbeskrivelse:
Målet for prosjektet er å undersøke hvordan slagrammede opplever hjelpetilbudet i kommunen etter slaget. Undersøkelsen er i form av et spørreskjema som sendes til slagrammede. Skjemaet er utarbeidet av NFS Molde i samarbeid med Høgskolen og Nevrologisk avdeling i Molde. I utgangspunktet sendes skjema ut til medlemmer av foreningen. For å få flere svar bistår også nevrologisk avdeling i Molde. Slagrammede som har vært innlagt nevrologisk avdeling i Molde får tilsendt skjema fra Guttorm Eldøen og returerer til Guttorm Eldøen med samtykkeskjema. Spørreskjema overleveres avidentifisert til Høgskolen i Molde v Turid Aarseth som har to studenter som bearbeider dataene. Dataene vil hentes fra NPR etter diagnosene I 63.0-I 63.9 og I 61.0 (hjerneslag og hjerneblødning) ø hjelp og innlagt 2014-2017, levende død og adresse. I utgangspunktet vil det ikke være aktuelt å gå inn i journal. Det kan bli aktuelt om vi går videre med prosjektet å skåre svar opp mot Rankinskår (invaliditet)
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2376 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Guttorm Eldøen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Foreløpig ingenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2018 REK midt