Forskningsprosjekt


Gauselskogen - effektstudie

Vitenskapelig tittel:

Effektstudie av pasienter i behandling ved Gauselskogen.Prosjektbeskrivelse:
Gauselskogen er en spesialisert behandlings- og rehabiliteringsenhet for personer med samtidige rusproblemer og psykiske vansker. Formålet med prosjektet er å systematisere kunnskap og erfaring med døgn-/langtidsbehandling av unge voksne med slike vansker ved institusjonen. Pasientene vil bli intervjuet i tre ulike faser av behandlings- og etterbehandlingsforløpet. 50 personer vil bli rekruttert til studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2428 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sverre Nesvåg
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen virksomhet. Ekstern finansiering vil bli søkt på et senere tidspunktForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK vest