Forskningsprosjekt


Seponering av behandling med vagusstimulator ved epilepsi

Vitenskapelig tittel:
Stopping Vagus Nerve Stimulation Therapy for Epilepsy. A hospital record survey

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en sykehusbasert undersøkelse som skal bruke medisinske journalopplysninger for følgende formål: • Å bestemme andelen av fortløpende pasienter som har opplevd nytte av langtidsbehandling (>3 år) med vagusstimulator (VNS). • Å sammenligne kliniske karakteristika i gruppen som opplevde nytte med dem som ikke hadde klar effekt og ønsket å slutte med VNS. • Å undersøke hvordan det gikk med dem som sluttet med VNS og å se hvor mange som ønsket å gjenoppta behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2383 Prosjektstart: 21.11.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eylert Brodtkorb
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen spesiell finansieringForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2018 REK midt
07.02.2018 REK midt