Forskningsprosjekt


Jerntilførsel til hjertetransplanterte

Vitenskapelig tittel:
Effect of intravenous iron therapy on maximal exercise capacity and quality of life in heart transplant recipients

Prosjektbeskrivelse:
Jernmangel er vanlig ved hjertesvikt og studier har vist effekt av jerntilførsel hos pasienter med jernmangel. Dette har tidligere ikke vært studert hos hjertetransplanterte. I dette prosjektet vil hjertetransplanterte pasienter med påvist jernmangel (ca 50% har jernmangel) bli randomisert til en infusjon av jern eller placebo. Effekten på arbeidskapasitet (maksimalt surstoffopptak), muskelstyrke, livskvalitet, kroppssammensetning og biomarkører vil bli testet etter 6 mnd. oppfølging
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2444 EudraCT-nummer: 2017-004871-30 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 29.02.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lars Gullestad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien og biobank er finansiert av Oslo Universitetssykehus

Legemiddelfirmaet Pharmacosmos vil gi et lite "unresticted grant" samt lever aktivt medikament og placeboForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
04.01.2018 REK nord
19.04.2018 REK nord
19.04.2018 REK nord
19.04.2018 REK nord
19.04.2018 REK nord