Forskningsprosjekt


Antimikrobiell behandling av pasienter innlagt på UNN med samfunnservervet pneumoni; potensiale for forbedring?

Vitenskapelig tittel:
Antimicrobial Treatment of Community Acquired Pneumonia in patients admitted to UNN; potential for improvements?

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn:Antibiotika er uvurderlige legemidler, men økende resistensforekomst truer nytteverdien.Viktige faktorer som øker resistensforekomsten er høy total forbruk/urasjonell bruk, spesielt ukritisk bruk av bredspektret behandling. I Norge er resistensforekomsten lav, og i utlandet fremheves norsk strategi med bruk av smalspektrede midler som vellykket. Dog tyder data på at total bruk/bruk av bredspektrede midler, samt resistensforekomsten i Norge øker. Fortsatt er situasjonen under kontroll, men tiltak for å hindre utviklingen er nødvendig. Få studier på rasjonell bruk i Norge er publisert. Nasjonale studier er viktig pga spesielle forhold i Norge krever spesiell kunnskap. En studie fra UNN på pneumonipasienter har vist signifikant nedgang og økning i hhv bruk av smalspektrete- og bredspektrete midler. Det er viktig å undersøke om utstrakt bruk av bredspektert behandling fortsatt eksisterer. Formål:Beskrive antimikrobiell behandling av pasienter innlagt på UNN i 2008 med samfunnservervet pneumoni, og vurdere om det finnes potensial for forbedring.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/236 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 15.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gro Dahlseng Håkonsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk farmasi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK nord
03.09.2009 REK nord