Generell forskningsbiobank


Forskningsbiobank for kreft

Prosjektbeskrivelse:

Formålet med biobanken er å samle inn biologisk materiale fra alle pasienter med mistanke om eller bekreftet kreftdiagnose og benytte dette til fremtidig kreftforskning. Alle pasienter som henvises til Sykehuset Østfold for utredning eller behandling av kreftsykdom vil kunne bli forespurt om å avgi materiale til den generelle biobanken, samt registreres i et tilhørende forskningsregister. Dette vil legge til rette for bedre og mer effektiv forskning, som vil komme fremtidige pasienter til gode.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/106 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Finansieringskilder: Sykehuset Østfold HF


Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2018 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst