Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Traumekirurgi i Norge

Vitenskapelig tittel:

Surgery in trauma patients: A national cohort studyProsjektbeskrivelse:
Omkring 7000 pasienter blir tatt imot med traumeteam ved norske sykehus pr år, på mistanke om alvorlig skade. Disse pasientene kan være i behov av rask diagnostikk og behandling for å overleve og for et best mulig resultat av behandlingen. Kirurgiske prosedyrer er en viktig del av den initiale behandlingen for å berge liv og bevare helse. Studien tar sikte på å kartlegge hvilke prosedyrer denne pasientgruppen har behov for de to første døgn etter ankomst sykehus, både type prosedyre og frekvens av prosedyrene. Dette har betydning for beredskap, kompetanse og utstyr som skal være tilgjengelig på sykehus som tar imot skadde pasienter. Videre kan det få konsekvenser for hvilke kurs som er nødvendig for å bygge opp nødvendig kompetanse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2442 Prosjektstart: 01.12.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trond Dehli
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF


Behandlet i REK
DatoREK
04.01.2018 REK nord