Forskningsprosjekt


Graviditet og hjernesvulster

Vitenskapelig tittel:
Effekt av graviditet på overlevelse ved svulster i det sentrale nervesystem (CNS)

Prosjektbeskrivelse:
CNS svulster er en heterogen gruppe svulster.Disse ullike svulsttypene har meget forskjellig prognose, hvor glioblastoma multiforme gruppen har en median overlevelse på 14-15 måneder, mens hypofyse- og menigeom svulstene har en god prognose. Lavgradige gliomer er spesielt utfordrende fordi de ofte rammer pasienter i ung alder med barneønske, og hvor median overlevelse er betydelig (ca. 10 år hos de som er 30-40 år). Klinisk er det av interesse å vite om pasientens prognose vil påvirkes hvis hun føder barn etter at det er påvist en CNS svulst. Man ønsker derfor å studere dette ved å koble Kreftregisteret med Medisinsk Fødselsregister, og sammenligne pasienter som har født med pasienter som ikke har født etter at det er stilt en CNS svulst diagnose.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2027 Prosjektstart: 15.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tom Børge Johannesen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst