Forskningsprosjekt


IL-6 antagonist ved hjerteinfarkt

Vitenskapelig tittel:
Effect of the interleukin-6 receptor antagonist tocilizumab in non-ST elevation myocardial infarction - a randomized, double-blind, placebo controlled study

Prosjektbeskrivelse:
På tross av store fremskritt i behandlingen av angina pectoris og hjerteinfarkt, er disse sykdommene stadig forbundet med høy dødelighet og sykelighet. Nyere forskning har vist at betennelse bidrar til åreforkalkning og skader hjertets muskulatur. Spørsmålet er således om spesifikk blokade av betennelsen kan bedre utkommet etter hjerteinfarkt. I dette prosjektet er antakelsen at betennelseseffektene som oppstår i forbindelse med hjerteinfarkt kan hemmes direkte ved blokkering av Interleukin-6 (IL-6) reseptoren, og at denne blokaden kan være et attraktivt behandlingsmål ved tilstanden. I denne studien vil man kartlegge hvorvidt IL-6 reseptorblokkeren Tocilizumab, administrert i akuttforløpet ved hjerteinfarkt, kan redusere betennelsen i det akutte forløp, kan redusere betennelsen utover medikamentets halveringstid på 19 dager, og om dette igjen kan redusere skaden av hjertemuskulaturen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1971 EudraCT-nummer: 2010-021953-37 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Gullestad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: doktorgrad
Sluttmelding/publikasjon: IL-6 antagonist ved hjerteinfarkt
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst
09.06.2011 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst