Forskningsprosjekt


Bruk av maskinlæring for å tyde mammogrammer

Vitenskapelig tittel:
Use of deep learning and Big Data in the Norwegian Breast Cancer Screening Program

Prosjektbeskrivelse:
Vi vil bruke "deep learning" for å utvikle en ny metode for automatisk maskinlesing av screeningmammogrammer. Prosjektets hovedmålsetting er å utvikle en metode som kombinerer automatisk analyse med radiologisk ekspertise. Vi ønsker å identifisere undersøkelser som er negative og har som mål å selektere 70% av alle undersøkelsene. Dette vil kunne frigjøre radiologressurser slik at de kan bruke mer tid på kvinner med mistanke om brystkreft. Automatisk analyse vil også kunne hjelpe radiografene å gjennomføre kvalitetskontroll, og gjøre mer systematiske analyser for å kunne observere forandringer i brystet over tid.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2461 Prosjektstart: 01.06.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Solveig Hofvind
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt midler fra Norsk Forskningsråd. I tillegg vil det være betydelig egeninnsats fra Kreftregisteret, Norsk Regnesentral og de Brystdiagnostiske sentrene.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst