Generell forskningsbiobank


Friske Donorer for etablering av Molekylærbiologiske analyser (FriDoM)

Prosjektbeskrivelse:

Seksjon for klinisk molekylærbiologi,  EpiGen, har fått status som regional infrastruktur for translasjonsforskning i Helse Sør-Øst under navnet SERIT. Formålet til SERIT er å bidra til å skape nye muligheter for å forstå hvordan ny kunnskap om menneskets biologi kan bidra til forbedret pasientbehandling. EpiGen har bygget opp både stab og nettverk slik at vi samlet sett besitter en unik kompetanse og kan tilby et bredt spekter av analyser innen molekylærbiologisk translasjonsforskning.

Ved analyser innen translasjonsforskning er det nødvendig å kjenne til den naturlige variasjonen (i enzymaktiviteter, proteinnivåer, mRNA nivået, telomerlengder etc) hos friske mennesker i befolkningen. Formålet med etablering av biobanken ‘FriDoM’ vil være å samle blod fra en uselektert gruppe friske personer til bruk som 'normalprøver' ved molekylærbiologiske analyser, samt til etablering og kalibrering av molekylærbiologiske analyser.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2527 Startdato for innsamling av materiale: 15.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Hilde Nilsen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Seksjon for klinisk molekylærbiologi (EpiGen), Ahus


Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst