Forskningsprosjekt


Relasjon mellom amming og bryst- og eggstokkreft

Vitenskapelig tittel:
Amming av sistefødte barn i relasjon til bryst- og eggstokkreft.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke sammenhenger mellom amming og risiko for bryst- og eggstokkreft i et allerede innsamlet datamateriale fra den såkalte Brystkreftundersøkelsen. Hypotesen er at kvinner som ammer alle levendefødte barn eller kvinner som ammer noen (men ikke alle), inkludert sistefødte barn, vil ha redusert risiko for bryst- og eggstokkreft. Brystkreftundersøkelsen omfattet en kohort av 85 000 norske kvinner som svarte på et spørreskjema og som fikk foretatt manuell brystkreftscreening i årene 1956-1959.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/234 Prosjektstart: 01.06.2009 Prosjektslutt: 01.06.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steinar Tretli
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Relasjon mellom amming og bryst- og eggstokkreft
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst