Forskningsprosjekt


Utskrapning av livmorhulen etter fødsel og abort, helserisiko og kostnader ved re-operasjon

Vitenskapelig tittel:
Dilation and curettage (D&C)(dilatiation and evacuationD&E): is a surgical procedure in wich the cervix is dilated and aspecial instrument is used to scrape the uterine lining and / or vacum aspiration of the uterine cavity. This procedure can give the patient seriouse complications. In the first part av study I want to look after the follwoing issues: 1. The risk with this operations in the Norwegien hospitals. 2. the risk av reoperation. 3. the cost of reoperation . 4. the long term complications. In the second part of study I want to look after the fllowing:can we? 1. - standerdize the procedure for all hospitals in Norway to minimize the risk of complications and reoperations. 2. -safe costs with standerdizing av the procedure. 3. - use Ultrasound under operations to be sur at theres no compilcation under the procedure. 4. -standerdized what this Ultrasound findings will looks like immediately after the operation. The first part of study: data from SI DIPS/ 2011-2016.

Prosjektbeskrivelse:
2 delt studie: Første del av studien: 1.Risiko for komplikasjoner av utskrapning av livmorhulen etter påvist rester i livmorhulen som følge av fødsel eller abort ved Norske sykehus. 2. Risiko for re-operasjon etter slik prosedyre. 3. kostnader ved re-operasjoner. Andre del av studien: Jeg vil finne ut: 1. kan vi standardisere prosedyren på en annen måte for å redusere risikoen for komplikasjoner. 2. kan vi redusere re-operasjoner ved å bruke Ultralyd under prosedyren. 3. kan vi finne ut hvordan ultralyd bildet skal se ut rett prosedyren. 4 kan vi spare helsekostnader ve den slik standardisering. Første del av studien vil gjøres via søk i elektronisk pasient journal på DIPS ved SI fra 2011-2016. Andre del av studien vil bli en Cohort studie der vi sammenligner standardisert modell med tidligere data fra første del av studien. Denne delen av studien innebærer å prøve denne standardiserte modellen alle utskrapninger ved SI i 2 års periode for å sammenligne med tidligere data.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2393 Prosjektstart: 15.01.2018 Prosjektslutt: 15.01.2022

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Damia Al-Heeti
Forskningsansvarlig(e):  Kongsvinger sjukehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

mellom forsker og institusjonen.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Nivå: start
Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2018 REK sør-øst