Forskningsprosjekt


Forskningsprosjekt vedrørende arvelig disposisjon for brystkreft

Vitenskapelig tittel:
Forskningsprosjekt vedrørende arvelig disposisjon for brystkreft (original tittel, 1990). Molecular genetic studies of breast cancer (tittel i søknad til REK i 2004).

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en søknad om ettergodkjenning av gjennomført forskning i prosjektet. Forskningsaktiviteten i prosjektet, som ble opprinnelig godkjent av REK i 2004 (vedlegg), kan grovt deles inn i tre relaterte temaer som har utviklet seg i takt med den teknologiske utviklingen (se vedlegg ”redgjørelse REK”, pkt 2): A. For bedre å forstå arvelige faktorer i brystkreft har man fra prosjektets oppstart studert betydningen av enkelt-gener som BRCA1, TP53, GATA3, WRAP53, ESR1. Størst fokus har det vært på TP53-genet og dets molekylære nettverk. B. Da nye metoder for å analysere flere gener samtidig ble tilgjengelige, ble prosjektet i stand til å karakterisere flere undergrupper av brystkreft og dermed belyse tidligere funn ut fra denne nye kunnskapen om arveanleggene i kreftcellene. C. Neste fase var å integrere data fra ulike molekylære nivåer, ved å undersøke samspillet mellom DNA, RNA, metylering (epigenetikk) og protein-status.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2467 Prosjektstart: 01.01.1990 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Anita Langerød
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert fra Seksjon for Kreftgenetikk, OUS, samt eksterne kilder som bl.a. Kreftforeningen og EU.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
ULL
Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2018 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst