Forskningsprosjekt


Miljømessige og genetiske årsaker til migrene hos barn og unge

Vitenskapelig tittel:
Environmental and genetic causes of migraine in children and adolescents

Prosjektbeskrivelse:
Viser til tidligere innsendt søknad som fikk avslag med bakgrunn i henvisning til HARVEST-prosjektet. Søknaden er endret etter kontakt med REK. Migrene er en vanlig lidselse hos barn og ungdom, men vi vet lite om årsakene. Målet med prosjektet er å identifisere genetiske og miljømessige årsaksfaktorer for migrene. Utvalget er hentet fra den norske mor-barn studien, som har samlet informasjon fra > 70,000 mor-far-barn trioer. Ut fra omfattende helseinformasjon, samlet inn via spørreskjema, vil vi se på effekten av psykososiale faktorer for migrene. I tillegg er 11,000 tilfeldige trioer er genotypet som en del av et tidligere prosjektet (”Årsaker til Svangerskapskvalme”), og vi vil bruke disse dataene for å studere risikovarianter for migrene. Vi vil også se på mitokondrie DNA og foreldrespesifikke genetiske effekter (imprinting). En bedre forståelse av årsaker til migrene vil gi bakgrunn for mer målrettet behandling av tilstanden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2391 Prosjektstart: 10.11.2017 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bendik Slagsvold Winsvold
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Personen som vil gjøre analysene (Sigrid Børte) er finansert fra HSØ. Prosjektlederen er finansiert fra Norges forskningsråd. Data, inkludert genotypingen av de 11,000 trioene, er alt dekket av tidligere prosejekter.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2018 REK sør-øst