Forskningsprosjekt


Kognitiv fungering ved AD/HD og PTSD

Vitenskapelig tittel:
Nevropsykologisk differensialdiagnostisering av hyperkinetisk forstyrrelse (AD/HD) og posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Prosjektbeskrivelse:
En ren Ad/HD tilstand anses som sjelden, og i utredning av en mulig AD/HD oppstår det ofte spørsmål om komorbiditet eller differensialdiagnostiske problemstillinger av ulik art. Studier har påpekt symptomoverlapp mellom AD/HD og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Hensikten med denne studien er å gi økt validitet til krevende differensialdiagnostiske vurderinger ved å se på hvilke områder av kognitiv fungering barn og unge med diagnostisert AD/HD og PTSD fungerer signifikant forskjellig ved et nevropsykologisk testbatteri. Formålet er å se hvorvidt et standardisert nevropsykologisk testbatteri kan bidra i å differensiere mellom AD/HD og PTSD, samt avdekke komorbiditet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/261 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gro Merete Grønvold Eilertsen
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus
Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsstipendiat, Nivå: pilot/ 1 år
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst