Forskningsprosjekt


Overlevelse etter cystektomi for blærekreft i Norge

Vitenskapelig tittel:
Cancer in the urinary bladder in Norway: Outcomes related to cystectomy

Prosjektbeskrivelse:
Vi skal i denne blærekreft-studien av cystektomi pasienter i Norge vurdere 5 års overlevelse over tid. Har vi blitt bedre i takt med bedre kirurgisk teknikk og innføring av cellegift behandling og nye retningslinjer for behandling. Påvirkes prognosen av samtidig prostata cancer? Studien er retrospektiv registerstudie med data fra kreftregisteret, dødsårsaksregisteret og NPR.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2435 Prosjektstart: 01.11.2017 Prosjektslutt: 01.11.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rolf Wahlqvist
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjon (Vestre Viken) initialt. Senere søkes det interne og eksterne midler.  Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
04.01.2018 REK nord