Forskningsprosjekt


Pårørendes livssituasjon ved Huntingtons sykdom og deres erfaringer i samarbeid med helsetjenesten.

Vitenskapelig tittel:
Å leve med Huntingtons sykdom (HS): en studie av pårørendes hjelpebehov, mestringsstrategier og erfaringer med helsetjenesten.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å framskaffe kunnskap om hvordan pårørende til personer med Huntingtons sykdom forstår og mestrer sin rolle, hvilke hjelpebehov de har og hvordan de trekkes inn i samarbeid med helsetjenesten. Denne nye kunnskapen har til hensikt å bidra til grunnlaget for utvikling av helhetlig og koordinert tjenestetilbud på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå til personer med Huntingtons sykdom og deres pårørende. Metoden vil være semistrukturert intervju.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2072 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 30.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Merete Røthing
Forskningsansvarlig(e):  Helse Fonna
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefaglig, Nivå: doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst