Forskningsprosjekt


Forlenger immunterapi overlevelsen hos pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium som har fått cellegift og strålebehandling?

Vitenskapelig tittel:
A randomized phase II study comparing atezolizumab after concurrent chemo-radiotherapy with chemo-radiotherapy alone in limited disease small-cell lung cancer

Prosjektbeskrivelse:
Standard behandling for småcellet lungekreft i begrenset stadium (LD SCLC) er kombinert cellegift- og strålebehandling. Nesten alle pasienter responderer på behandlingen, men flertallet får tilbakefall og dør av sin sykdom, og kun 25% lever etter 5 år. Immunterapi er etablert behandling ved ikke-småcellet lungekreft, både ved spredning og etter kombinert cellegift- og strålebehandling ved lokalavansert sykdom (="begrenset sykdom"). Målet med denne studien er å undersøke om immunterapi med PD-L1 hemmeren atezolizumab forlenger overlevelsen også hos pasienter med småcellet lungekreft som har fått kombinert cellegift- og strålebehandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/292 EudraCT-nummer: 2017-004572-62 Prosjektstart: 01.04.2018 Prosjektslutt: 31.12.2042

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Henning Grønberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Roche gir atezolizumab til studien og støtter studien med et unrestricted grant.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK midt
19.09.2018 REK midt
05.06.2019 REK midt