Forskningsprosjekt


Evaluering av effekten av kirurgi versus trening hos pasienter med degenerative meniskskader

Vitenskapelig tittel:
Surgical or exercise treatment for middle-aged patients with degenerative meniscus tears. A randomized, controlled trial.

Prosjektbeskrivelse:
Den vanligste formen for behandling for degenerativ meniskskade er kirurgi (artroskopisk partiell meniskektomi). Dette er en stor samfunnsøkonomisk kostnad, og kanskje ikke den mest hensiktsmessige behandlingsformen. Degenerativ meniskskade er sterkt assosiert med utvikling av radiografisk slitasjeforandring (artrose), men man vet lite om konsekvensene dersom det ikke blir benyttet kirurgi. Hensikten med studien er å undersøke ulike tilnærmings- og behandlingsmåter for unge og middelaldrene voksne med degenerativ meniskskade, samt å undersøke effektene av kirurgisk- og ikke-kirurgisk behandlingsmåte.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/230 Prosjektstart: 17.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: May Arna Risberg
Forskningsansvarlig(e):  NAR
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogram, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst
18.10.2012 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst