Forskningsprosjekt


Implementering av retningslinjer for pårørendesamarbeid ved alvorlig psykisk lidelse

Vitenskapelig tittel:
A cluster randomized study on implementation of guidelines on family involvement among patients with severe mental illness 

Prosjektbeskrivelse:
Målsetning: Å forbedre helsetjenestene og den psykososiale helsen til mennesker med alvorlige psykiske problemer og deres familier gjennom bedre familiesamarbeid i første- og andrelinjetjenesten. Prosjektet skal a) Kartlegge eksisterende implementering av utvalgte punkter i de nasjonale anbefalingene for familiesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer, b) undersøke hemmere og fremmere for å implementere anbefalte tiltak, c) utforske de viktigste moralske dilemmaer og motstridende interesser knyttet til familiesamarbeid, d) forbedre implementeringen av utvalgte punkter i de nasjonale anbefalingene gjennom et omfattende implementeringsstøtteprogram, og e) undersøke om implementeringen av utvalgte sentrale elementer forbedrer utvalgte parametere for pasienter, familie og ansatte. Som metode kombinerer vi responsiv og deltakende aksjonsforskningsmetodikk med et klyngerandomisert design, kvantitativ og kvalitativ analyse, politisk økonomisk analyse og empirisk etikk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/128 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 01.10.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Reidar Pedersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har fått tildelt 15 mill kroner fra NFR-programmet HELSEVEL.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2018 REK sør-øst
24.04.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst