Forskningsprosjekt


Prognostisk betydning av forhøyede triglycerider for senere utvikling av type 2 diabetes

Vitenskapelig tittel:
Prognostisk betydning av forhøyede triglycerider for senere utvikling av type 2 diabetes

Prosjektbeskrivelse:
Hyppigheten av type 2 diabetes er økende, og dette har store helsemessige og økonomiske konsekvenser. En rekke faktorer predikerer senere utvikling av type 2 diabetes, blant annet BMI, fysisk aktivitet, diett, blodtrykk, og høye serum triglycerid verdier. I Tromsø 4 som ble gjennomført i 1994-1995 deltok 27.000 personer og av disse har 320 utviklet diabetes på et senere tidspunkt. Det ble hos alle målt ikke-fastende triglycerider og foreløpige analyser viser en ca 60 % økning av risiko for utviking av type 2 diabetes for hver 1 mmol/L økning av serum triglycerider. Selv hos personer med normal eller lav BMI var forhøyet triglycerider en selvstendig og signifikant risikofaktor for utvikling av type 2 diabetes. Overstående tall er basert på diagnostisert type 2 diabetes på klinisk grunnlag, og er trolig en betydelig underestimering. For sikker og tidlig diagnostikk av type 2 diabetes må det gjøres glukosebelastning. I aktuelle studie ønsker vi å gjøre en etterundersøkelse med glukosebelastning av personer som i Tromsø 4 hadde forhøyede triglyceridverdier og som ikke har vært undersøkt i Tromsø 6, for med større grad av sikkerhet å si noe om prediktiv verdi mhp senere utvikling av type 2 diabetes. Prosjektet vil også ha stor klinisk verdi da det forventes at en rekke personer med ikke-diagnostisert diabetes vil bli funnet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/229 Prosjektstart: 03.08.2009 Prosjektslutt: 05.05.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Rolf Jorde
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK nord