Forskningsprosjekt


OFFENTLIG OG PRIVAT HELSETJENESTE FOR RYGGPASIENTER

Vitenskapelig tittel:
OFFENTLIG OG PRIVAT HELSETJENESTE FOR RYGGPASIENTER; en sammenligning av sosiodemografiske variabler og operasjonskriterier hos pasienter med skiveprolaps og nerverotsaffeksjon som henvises til vurdering for operativ behandling.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke likheter/ulikheter i offentlig og privat helsetjeneste med hensyn til sosiodemografiske forhold og operasjonsindikasjon hos pasienter med skiveprolaps og nerverotsaffeksjon. Videre vil man evaluere suksesskriterier for vellykket behandling av skiveprolaps hos pasienter som opereres og hos pasienter som får konservativ behandling. Kartlegging av type konservativ behandling inngår i delprosjektet som kun gjennomføres i privat helsetjeneste.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/228 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Margreth Grotle
Forskningsansvarlig(e):  FORMI
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst