Forskningsprosjekt


Overvåkningssystem for sykdommer og epidemier i Sudan - En vurdering og kapasitetsutheving gjennom deltagelse

Vitenskapelig tittel:
The Surveillance System for Disease and Outbreaks in Sudan. An Assessment and an Empowerment through a Participatory Approach.

Prosjektbeskrivelse:
Sudan har et solid helseinformasjonssystem og konkrete strategier for å håndtere sykdomsutbrudd, men savner effektivisering og kompetanseheving for brukerne av verktøyene. Dette studentprosjektet har som formål å undersøke i hvilken grad systemet fungerer, og hvordan brukerne oppfatter det.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/227 Prosjektstart: 01.06.2009 Prosjektslutt: 15.08.2009

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Said Al-Said
Forskningsansvarlig(e):  UiO
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: International Community Health, Nivå: Master Grade
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst
18.06.2009 REK sør-øst