Forskningsprosjekt


Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

Vitenskapelig tittel:
The importance of social inequality in Norway for child mental health and school performance

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien er en registerstudie der man ønsker å se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn (MoBa ) studien. Det vil bli benyttet datasett som inneholder data fra personer i flere generasjoner: Informasjon som skal anvendes vil være egenskaper ved boområder, genetiske markører fra hele familier, slektskapsinformasjon og mål på barns psykisk helse og skoleprestasjoner, det vil si at en blant annet vil sammenstille genetisk informasjon fra personer som tilhører samme boområder og som har samme flyttemønstre. På denne måten håper man å kunne identifisere karakteristika i boområder som har betydning for utviklingen av barns psykiske helse samtidig som man kan ta høyde for sosial seleksjon. Prosjektet vil gi kunnskap om samspillet mellom faktorer i nærområder og individuelle faktorer for barns psykiske helse og skoleprestasjoner. Prosjektet kan derfor levere helhetlige beskrivelser av nærområder som er optimale for barns utvikling. Det vil ikke samles inn ny informasjon i studien. I tillegg til MoBa data innhentes det data fra folkeregisteret og Statistisk sentralbyrå (SSB). Samtykke er innhentet i forbindelse med MoBa studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/2205 Prosjektstart: 01.06.2018 Prosjektslutt: 31.05.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eivind Ystrøm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har søkt Forskningsrådet om midler til å gjennomføre studien. Vi har vedlagt protokollen for disse søknadene.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst