Forskningsprosjekt


Visuell langtidshukommelse og hukommelsesfeil for ikke-presenterte bilder (endret fra Intensjonell glemsel og hukommelsesfeil for ikke-presenterte bilder)

Vitenskapelig tittel:
Intentional forgetting and memory distortions of non-presented images

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet ønsker å se om negative bilder huskes godt selv om man forsøker å glemme dem, og det samtidig finnes andre bilder som kan konkurrere om gjenhenting fra hukommelsen. I tillegg vil vi se om selv en lite pågående instruks om å beskrive bilder utifra en bildetittel som ikke tidligere har vært presentert kan være nok til å fremkalle feil i hukommelsen. Dette prosjektet vil teste hukommelse for situasjonsbilder, og hvorvidt instrukt om å glemme vil føre til at bilder ikke lagres i langtidshukommelsen, evnt om de er mer unøyaktige enn bilder de blir bedt om å huske. Dette antas å være forskjellig for bilder av emosjonell art (positiv/negativ) versus nøytrale bilder. For å gjenhente minner så må ikke-relevant informasjon undertrykkes (inhiberes), og metoden som benyttes er ment å studere dette (Cottensin et al, 2006). Tidligere studier har primært benytte seg av ordlister, noe som ikke er veldig generaliserbart. Dette prosjektet ønsker derfor å se om de samme effektene observeres ved bruk av bilder, og også hvordan denne effekten vil være etter et gitt tidsrom. I tillegg vil vi se på hukommelsesfeil i forhold til bildene som er presentert, og for bildetitler som peker på situasjonsbilder som ikke tidligere har vært presentert. Det interessante er om det er færre hukommelsesfeil for bilder av negativ art, eller som peker på en negativ situasjon. Vi vet at ytre påvirkning kan endre hukommelsen, men vi ønsker å se hvor lite som skal til. Påvirkningen i denne studien anses for å være veldig mild.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/226 Prosjektstart: 10.08.2009 Prosjektslutt: 29.05.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: SVEIN.MAGNUSSEN@PSYKOLOGI.UIO.NO
Forskningsansvarlig(e):  Psykologisk Institutt
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst