Forskningsprosjekt


Optimalisert beslutning om bruk av cellegift ved hjelp av molekylær profil-analyse ved operabel brystkreft

Vitenskapelig tittel:
Optimal Personalised Treatment of early breast cancer using Multi-parameter Analysis (OPTIMA/EMIT-2)

Prosjektbeskrivelse:
Mange pasienter som blir operert for brystkreft mottar cellegift som tilleggsbehandling. Bruk av cellegift avgjøres ved de undersøkelser av svulsten som rutinemessig blir utført. Ofte er ikke disse treffsikre nok. Mange pasienter vil få bivirkninger av cellegiftbehandlingen, seneffekter, økt sykemeldingsgrad, økt risiko for uførhet, og samfunnet får merkostnader. Molekylære tester kan gi bedre presisjon når valget står mellom å gi eller å ikke gi cellegift. Prosjektet innfører landsdekkende bruk av en «molekylær profileringstest» (Prosigna) ved brystkreft, og vil avdekke effekten av testen på bruk av cellegift, seneffekter, sykemeldingsgrad, livskvalitet, helseøkonomi og overlevelse. Testen benyttes som grunnlag for behandlingsbeslutning for pasienter med hormonfølsom HER2 negativ brystkreft med spredning til armhule (ev stor svulst uten spredning). Det vil være randomisering (loddtrekning) mellom å motta cellegift i tråd med vanlig rutine og hvor testresultatet avgjør behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2181 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2043

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Bjørn Naume
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Denne studien drives av University College London (UCL). UCL er sponsor for forskningen. Warwick Clinical Trial Unit støtter UCL. I tillegg er Oslo Universitetssykehus ansvarlig for den norske delen av studien.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst