Forskningsprosjekt


Bruk av molekylær profil-analyse for indivudualisert behandlingsbeslutning ved tidlig brystkreft

Vitenskapelig tittel:
Establishment of molecular profiling for individual clinical routine treatment decisions in Early Breast Cancer (EMIT) - clinical trial 1 (EMIT-1)

Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet vil avdekke hvordan en ny svulstanalyse (molekylær profil-analyse; Prosigna) kan være med å optimalisere behandlingen til et stort antall brystkreftpasienter i Norge i den hensikt å redusere bivirkninger og unødvendig kostbar behandling. Målsetning med prosjektet er således å undersøke effekter av den nye testen (Prosigna) på behandlingstiltak, livskvalitet, seneffekter, sykemeldingsgrad, helseøkonomi, og overlevelse. Videre kan supplerende detaljerte molekylære analyser av brystsvulstene føre til ytterligere forbedret klassifisering av brystkreftpasienter i fremtiden. Studien vil inkludere pasienter fra alle helseregionene i Norge og vil være en såkalt en-armet multisenter-studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2180 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 01.01.2043

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Bjørn Naume
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo Universitetssykehus, Helse SørØst og Kreftforeningen gir økonomisk støtte til studien.  De ansvarlige legene og personalet som er involvert i studien har ingen forretningsmessige interesser i denne studien.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst