Forskningsprosjekt


Bare et lite stikk

Vitenskapelig tittel:
Main study: “Just a little needle stick” Pain and fear in association with repeated needle-injections in children (5-12 y) suffering from Juvenile Idiopathic Arthritis Substudy 3 How do children and adolescents describe their experiences of painful medical injections repeated over a long time, and how do parents and nurses describe their experiences of guiding and giving children needle injections?

Prosjektbeskrivelse:
Henviser til hovedprosjektet der hensikten er å fremskaffe ny kunnskap om smerte og frykt hos barn som trenger injeksjoner gjentatt over lang tid. Barn, foresatte og sykepleier blir videofilmet i forbindelse med opplæring i å sette sprøyter som skal kontinueres hjemme over tid. Barna med foresatte blir intervjuet hjemme 6 måneder etter opplæringen som ble filmet. For å styrke kvaliteten på opplæringsprogrammet som skal utvikles og testes er hensikten med gjeldende prosjekt og utforske barn og ungdom sine erfaringer med barneleddgikt og behandlingen med gjentatte injeksjoner over tid slik de opplever det i dag. Barn og unge blir i økende grad tilbudt slik behandling, uten at vi vet helt hvordan dette oppleves for barnet eller for foreldrene som ofte er de som gir sprøytene hjemme. Vi ønsker også å intervjue foreldre /foresatte og sykepleiere om det samme tema. Metoden i gjeldende studie vil være fokusgruppeintervju der barna, de foresatte og sykepleierne deles inn i separate grupper
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2194 Prosjektstart: 04.12.2017 Prosjektslutt: 20.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hilde Wøien
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stipendiat har forskningsmidler til å dekke deltagernes reiseutgifter og lett serveringForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleivitenskap, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst