Forskningsprosjekt


Transpersoner som selger sex og deres egenopplevde seksuelle helse - en kvalitativ studie om helse-forståelse, beskyttelsespraksiser og bruk av helsetjenester

Vitenskapelig tittel:
Transpersoner som selger sex og deres egenopplevde seksuelle helse - en kvalitativ studie om helse-forståelse, beskyttelsespraksiser og bruk av helsetjenester

Prosjektbeskrivelse:
Over hele verden er transpersoner overrepresentert blant personer som selger sex i forhold til personer i befolkningen for øvrig. Gruppen er utsatt for mer vold og stigma enn grupper de sammenlignes med, og har høyere andel seksuelt overførbare sykdommer. Hjelpeapparatet i Norge har erfart en økning av transpersoner blant de som selger sex, og de etterlyser kunnskap om hvordan de bedre kan hjelpe dem. Prosjektets målsetning er å fremskaffe kunnskap om erfaringer om egen seksuelle helse, helseforståelse, risikoer og beskyttelsespraksis, samt bruk av helsetjenester hos denne gruppen. For å sikre tjenestenær forankring, er prosjektet og intervjuguiden utformet i samarbeid med personell på Nadheim som jobber med transpersoner som selger sex.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2112 Prosjektstart: 13.12.2017 Prosjektslutt: 20.02.2019

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Anne Kveim Lie
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er et studentprosjekt og har ingen egen finansiering.  Mat under intervjuene og tolketjenester vil betales av UiO. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Prosjektoppgave i profesjonsstudiet i medisin. , Nivå: Obligatorisk prosjektoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK sør-øst